İhale Kanunu ve İlgili Mevzuatlar

» Erişilebilirlik Kılavuzu
» Kamu Binaları Standartları Rehberi
» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
» 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
» 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu
» Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Duyurular

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı 07070 Antalya

Tel: +90 242 227 44 62
Tel: Fax: +90 242 310 16 05