Görevimiz
 • Yatırım programının hazırlanması.
 • Tasdik edilen projelerin yaklaşık maliyet hesaplarını hazırlamak.
 • İhale hazırlıkları ve ihale sürecinin gerçekleştirilmesi.
 • Ödenek dağılımını sağlamak.
 • Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.
 • Bu projelerde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak gerekli detay çalışmalarını hazırlamak.
 • Tadilatı yapılacak binaların rölevelerini çıkarmak ve tadilat projelerini kullanıcı onaylı hazırlamak.
 • Bünyesi dışında hazırlanmış projeleri kontrol ve tasdik etmek, gerekli revizyonları gerçekleştirmek.
 • Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.
 • Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek.
 • Üniversitemiz tüm arsa ve binaları ile ilgili bilgileri depolamak ve güncellemek.
 • Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.
 • İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.
 • Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.
 • Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 • Aylık hakkedişleri hazırlamak ve hakkediş inceleme birimine vermek.
 • Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
 • Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak.
 • Süre uzatım kararlarını hazırlamak.
 • Keşif artışlarını hazırlamak.
 • Hizmete girmiş binalardaki tüm ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, inşaat işleri, elektrik tesisatı, asansör sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve arızaları gidermek.
 • Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karşılamak.
 • Kampuslerimizde bulunan ve yapımı devam eden tüm inşaatların ülke koordinatlarına uygun olarak hali hazırının çıkarılması
 • Üniversitemiz kampüslerinin imar uygulamalarının takibi ve sonuçlandırılması.
 • Kampüslerimiz de yapımına başlanacak olan tüm inşaatların ,inşaat ruhsatlarının çıkarılması ve inşaat izinlerinin alınması,takibi ve sonuçlandırılması.
 • Kampüslerimizin ilgili bulundukları Belediyeler, Tapu Sicil Muhafızlıkları ve Defterdarlıklarla olan iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya

Tel: +90 242 227 44 62
Tel: Fax: +90 242 310 16 05