Linkler

Antalya Mimarlar odası http://www.antmimod.org.tr/

Antalya İnşaat Mühendisleri odası http://www.imoantalya.org.tr/

Antalya Makine Mühendisleri odası http://www.tmmob.org.tr/

Elektrik Mühendisleri odası http://www.emo.org.tr

Bayındırlık Bakanlığı http://www.bayindirlik.gov.tr/

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü http://www.bumko.gov.tr/

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) http://www.yok.gov.tr/

Devlet Planlama Teşkilatı http://www.dpt.gov.tr/

Kamu İhale Kurumu http://www.kik.gov.tr

Mevzuat http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/

Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr/

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya

Tel: +90 242 227 44 62
Tel: Fax: +90 242 310 16 05