Tanıtım

Başkanlığımız, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesi gereğince, Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmakla görevli birimdir.

Kurumumuzun hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle görev yapan  personelimiz tarafından Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize, Akademik ve İdari birimlerimiz  ile hastanemizden faydalanan hasta ve hasta yakınlarına teknik konularda en iyi şekilde hizmet verilmektedir.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya

Tel: +90 242 227 44 62
Tel: Fax: +90 242 310 16 05